جدید پک میوه ای گالری تصاویر

پک میوه ای

محصول جدید

موز مرغوب حدود 180 گرمی 

خیار 

پرتقال تامسون شمال 

6,400 تومان

6,400 تومان به ازای هر پک